دپارتمان مهندسی معدن


دوره های تخصص و صنعتی مهندسی معدن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی معدن

64542942

sam@aut.ac.ir

http://sam.aut.ac.ir

.

نشست بررسی نقاط مثبت و منفی کارآموزی

نشست بررسی نقاط مثبت و منفی کارآموزی
چهارشنبه 1397/09/28
place دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گردهمایی
با حضور مسئول ارتباط با صنعت دانشکده جناب آقای دکتر آزادمهر

 

زمان‌بندی:

تاریخ شروع دوره :97/9/28

تاریخ اتمام دوره :97/9/28 یک روز

تعداد جلسات :یک

روز و ساعت برگزاری :چهارشنبه 13 تا15

 
مدت زمان دوره:

2ساعت

 
مکان برگزاری:

دانشکده معدن

 
توضیحات تکمیلی

هر دانشجو 3 دقیقه فرصت برای بیان نظرات و تجربیات خود دارد بنابراین باید آمادگی لازم را داشته باشد.

همچنین ایده ها داوری میشوند و به بهترین آن ها جایزه‌ اهدا میگردد. 

خرید بلیت

برای ثبت نام در رویداد ابتدا بلیت های مورد نظر خودتون رو انتخاب فرمایید.

تکمیل ظرفیت
رایگان
چهارشنبه 1397/09/28

شرکت در نشست کاراموزی

مخصوص ورودی های 94

تکمیل ظرفیت
رایگان
چهارشنبه 1397/09/28

شرکت در نشست کاراموزی

مخصوص ورودی های 95

تکمیل ظرفیت
رایگان
چهارشنبه 1397/09/28

شرکت در نشست کاراموزی

سایر ورودی ها