برگزارکننده‌ها

مهندسی دریا

0
رویداد
دوره های تخصصی و صنعتی مهندسی دریا
دانشگاه صنعتی‌ امیرکبیر-انجمن علمی دانشجویی دانشکده ی مهندسی دریا

دپارتمان مهندسی شیمی

24
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی شیمی
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی شیمی

دپارتمان ریاضی و علوم کامپیوتر

11
رویداد
دوره های تخصص ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دپارتمان مدیریت

2
رویداد
دوره های تخصصی مدیریت، بازاریابی و مالی
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مدیریت

دبیر انجمن علمی : حامد پوسان...

جزئیات بیشتر

دپارتمان مهندسی صنایع

13
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی صنایع
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی صنایع

دپارتمان مهندسی برق

9
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی برق
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی برق

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

2
رویداد
دوره های آموزشی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خ انقلاب – چهارراه ولیعصر – خ بالاور – پلاک 7 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دپارتمان مهندسی معدن

26
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی معدن

دپارتمان مهندسی مکانیک

13
رویداد
برگزار کننده دوره های تخصصی مکانیک
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی مکانیک

دپارتمان مهندسی کامپیوتر

19
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی کامپیوتر

دپارتمان مهندسی پزشکی

15
رویداد
دوره های تخصصی و صنعتی مهندسی پزشکی
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی پزشکی

یک برگزارکننده!...

جزئیات بیشتر

دپارتمان مهندسی نفت

12
رویداد
دوره های تخصصی و صنعتی مهندسی نفت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی نفت