مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

دوره های آموزشی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر   خ انقلاب – چهارراه ولیعصر – خ بالاور – پلاک 7 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر


این برگزارکننده رویدادی ندارد.