دپارتمان فیزیک و مهندسی انرژی

انجمن علمی دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی   تهران


درباره برگزارکننده

فیزیک علم شناخت هستی است و دانشجویان فیزیک به دنبال شناخت جهان هستند.

ما در انجمن علمی دانشکده فیزیک میخواهیم دیگران را با خود در سفر به ناشناخته های جهان همراه کنیم

شماره تماس
نامشخص
ایمیل
وب‌سایت
برگزارکننده تایید شده از سمت تیم تیکیو