مهندسی دریا

دوره های تخصصی و صنعتی مهندسی دریا   دانشگاه صنعتی‌ امیرکبیر-انجمن علمی دانشجویی دانشکده ی مهندسی دریا


درباره برگزارکننده

.

شماره تماس
09378967381
ایمیل
educenter@aut.ac.ir
وب‌سایت
برگزارکننده تایید شده از سمت تیم تیکیو