دپارتمان مدیریت

دوره های تخصصی مدیریت، بازاریابی و مالی   دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مدیریت


این برگزارکننده رویدادی ندارد.