دپارتمان مهندسی معدن

دوره های تخصص و صنعتی مهندسی معدن   دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی معدن


درباره برگزارکننده

.

شماره تماس
64542942
ایمیل
sam@aut.ac.ir
وب‌سایت
برگزارکننده تایید شده از سمت تیم تیکیو