دپارتمان مهندسی مکانیک

برگزار کننده دوره های تخصصی مکانیک   دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی مکانیک


درباره برگزارکننده

.

شماره تماس
@SAMED_AUT
ایمیل
info@AUTSAMED.ir
وب‌سایت
برگزارکننده تایید شده از سمت تیم تیکیو