دپارتمان مهندسی شیمی

دوره های تخصص و صنعتی مهندسی شیمی   دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی شیمی


درباره برگزارکننده

.

شماره تماس
64542893
ایمیل
educenter@aut.ac.ir
وب‌سایت
برگزارکننده تایید شده از سمت تیم تیکیو