دپارتمان مهندسی کامپیوتر

دوره های تخصص و صنعتی مهندسی کامپیوتر   دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی کامپیوتر


درباره برگزارکننده

.

شماره تماس
09360633467
ایمیل
ceit.ssc94@gmail.com
وب‌سایت
برگزارکننده تایید شده از سمت تیم تیکیو