رویدادها

دوره آموزشی نرم افزار فلوئنت

دوره آموزشی
جمعه 1397/08/04
ساختمان مشترک مرکز آموزش های تخصصی - کاربردی امیرکبیر و مدرسه رباتیک امیرکبیر

دوره MATLAB

کلاس
یکشنبه 1397/08/06
دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر

دوره نرم افزار Ansys Fluent

دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/08/10
دانشکده ی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی نرم افزار اکلیپس

دوره آموزشی
جمعه 1397/08/11
ساختمان مشترک مرکز آموزش های تخصصی - کاربردی امیرکبیر و مدرسه رباتیک امیرکبیر

سمینار برنامه ریزی شغلی

سیمنار
دوشنبه 1397/08/28
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

کارگاه مقاله نویسی در مهندسی

کارگاه آموزشی
چهارشنبه 1397/09/21
دانشکده مهندسی پزشکی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر