رویدادها

سمینار در جستجوی هدف و معنا در زندگی

سیمنار
دوشنبه 1397/09/12
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

سمینار نقشه‎ی راه توسعه‎ی یک محصول

سیمنار
دوشنبه 1397/09/26
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی مکانیک

نشست بررسی نقاط مثبت و منفی کارآموزی

گردهمایی
چهارشنبه 1397/09/28
دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1