رویدادها

کارگاه مقاله نویسی

کارگاه آموزشی
چهارشنبه 1397/08/02
دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره ی طراحی WEB

دوره آموزشی
سه شنبه 1397/08/15
دانشکده برق (دانشگاه امیرکبیر)