رویدادها

ply-sao

آشنایی با تعهدات و خدمات تامین اجتماعی در حوزه کارفرمایان (آنچه کارفرمایان در خصوص تامین اجتماعی باید بدانند)

شنبه 1396/12/12
خ انقلاب – چهارراه ولیعصر – خ بالاور – پلاک 7 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

نگاهی به مسایل حقوقی رایج در قراردادها

سه شنبه 1396/12/15
خ انقلاب – چهارراه ولیعصر – خ بالاور – پلاک 7 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه امیرکبیر