رویدادها

ee-sao

کارگاه مدار فرمان

کارگاه آموزشی
پنجشنبه 1396/12/03
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1

دوره ی PLC I (S7) SIEMENS

دوره آموزشی کلاس
چهارشنبه 1396/12/09
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1

کارگاه آموزشی ARM

کارگاه آموزشی
پنجشنبه 1396/12/17
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1

دوره آموزشی نرم افزار ALTIUM

دوره آموزشی کلاس
شنبه 1397/05/06
دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

میکروکنترلر های AVR

کلاس
یکشنبه 1397/05/07
دانشکده برق (دانشگاه امیرکبیر)

دوره آموزشی MATLAB

دوره آموزشی کلاس
یکشنبه 1397/05/07
دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره MATLAB

کلاس
یکشنبه 1397/08/06
دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر

دوره ی طراحی WEB

دوره آموزشی
سه شنبه 1397/08/15
دانشکده برق (دانشگاه امیرکبیر)