رویدادها

کارگاه مقاله نویسی

کارگاه آموزشی
چهارشنبه 1397/08/02
دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره ی طراحی WEB

دوره آموزشی
سه شنبه 1397/08/15
دانشکده برق (دانشگاه امیرکبیر)

سمینار برنامه ریزی شغلی

سیمنار
دوشنبه 1397/08/28
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1