رویدادها

دوره نرم افزار Fluent

دوره آموزشی
پنجشنبه 1396/08/25
دانشکده مهندسی شیمی امیرکبیر

قیمت: -1

سمینار مغز و شناخت

چهارشنبه 1396/09/22
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش پیشرفته ژئولاگ

پنجشنبه 1396/09/23
دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزشی PVTi & WinProp

پنجشنبه 1396/09/23
دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزشی cfd

پنجشنبه 1396/09/23
دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

کارگاه روند ایده پردازی در هوافضا

کارگاه آموزشی
پنجشنبه 1396/09/30
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1