مرکز آموزش‌های تخصصی کاربردی امیرکبیر، در دانشگاه صنعتی امیر کبیر با همکاری 16 دانشکده مهندسی موجود در آن اقدام به فعالیت در زمینه‌ی آموزش نرم افزارهای تخصصی نموده است. با توجه به نیاز روز افزون صنعت به نیروهای ماهر، سامانه‌ای یکپارچه را در حوزه‌ی دوره‌های آموزش نرم‌افزارهای تخصصی و صنعتی برای دانشجویان، سازمان‌ها و شاغلین صنایع فراهم نمودیم تا با رجوع به این پلتفرم قدرتمند به راحتی نیاز خود را در این زمینه برآورده نمایند. مرکز آموزش های تخصصی کاربردی امیرکبیر تنها نهاد رسمی دارای مجوز صدور گواهی معتبر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.

این مركز با هدف ارتقاء سطح علمي و توان تخصصى منابع انساني كشور ايجاد شده است. اين مركز با تكيه بر اساتيد، مشاوران ونيروهاي مجرب و همچنين امكانات و تجهيزات آموزشي مناسب و با در نظر گرفتن نيازهاي واقعي صنعت كشور تمركز خود را بر ارائه آموزش هاي تخصصي و حرفه اي و پژوهش هاى مرتبط جهت انتقال دانش تكنولوژى هاى روز جهان و رفع نياز تخصصى دانش آموختگان دانشگاه ها، كارشناسان، متخصصين و مديران سازمان ها و صنايع كشور بنا نهاده است. همچنين انعطاف پذيري، تنوع خدمات آموزشي و تعامل صادقانه و پايدار با مراكز مهندسي، سازمان ها، صنايع و دستگاه هاي اجرايي از ديگر اهداف مركز مي باشد.