مدیریت فناوری و توسعه نوآوری


دوره های آموزشی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خ انقلاب – چهارراه ولیعصر – خ بالاور – پلاک 7 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

64545544

iec-edu@aut.ac.ir

http://iec.aut.ac.ir

.

آشنایی با تعهدات و خدمات تامین اجتماعی در حوزه کارفرمایان (آنچه کارفرمایان در خصوص تامین اجتماعی باید بدانند)

آشنایی با تعهدات و خدمات تامین اجتماعی در حوزه کارفرمایان (آنچه کارفرمایان در خصوص تامین اجتماعی باید بدانند)
شنبه 1396/12/12
place خ انقلاب – چهارراه ولیعصر – خ بالاور – پلاک 7 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مدرس دوره:

دکتر محسن ریاضی

دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، رئیس گروه برنامه ریزی وتدوین راهبردهای کلان سازمان تامین اجتماعی، عضو گروه کارشناسی برنامه و بودجه سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی، عضو کمیته برنامه ریزی و تدوین سند برنامه استراتژیک سازمان تامین اجتماعی، عضو گروه منتخب سازمان تامین اجتماعی در دوره آموزشی آکچوئری توسط سازمان بین المللی کارILO ، کارشناس درجه یک برنامه ریزی و تدوین راهبردهای بیمه ای و درمان دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، فعاليت در واحد اقتصادي مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوري

 

سرفصل دوره:

آشنائی با عملکرد سازمان تامین در حوزه های مختلف (بیمه، درمان و سرمایه گذاری)، آشنائی با مزایای تامین اجتماعی برای کارفرمایان، آشنائی با واحدهای اجرائی سازمان (شعب، کارگزاری، شعب مجازی) در سطح استان ، تعریف بیمه شده و انواع آن در تامین اجتماعی و تفاوت در مزایای دریافتی آن ،نرخ حق بیمه و سهم کارفرما، بیمه شده و دولت از آن،تخفیفات و  معافیت های موجود در زمینه نرخ حق بیمه برای کارفرمایان، دستمزد مشمول حق بیمه، تکالیف و وظایف کارفرمایان در قبال بیمه شده و سازمان تامین اجتماعی (پرداخت حق بیمه، ایمنی و بهداشت محیط کار، بیماری و ناتوانی بیمه شده و ..)، آشنائی با فرآیند  پزداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و  قوانین و مقررات ناظر بر آن ، آشنائی با فرآیند  ارسال لیست حق بیمه به شعب سازمان تامین اجتماعی  توسط کارفرمایان و  قوانین و مقررات ناظر بر آن، آشنائی با فرآیند  بازرسی از کارگاهها و  قوانین و مقررات ناظر بر آن، آشنائی با فرآیند  اجرائیات و قوانین و مقررات ناظر بر آن ، چگونگی اخذ کد کارگاهی و تحت پوشش قرار دادن کارکنان، راه کارهای وصل حق بیمه از کارفرمایان در قانون تامین اجتماعی، چگونگی ایجاد بدهی برای کارفرمایان، چگونگی تقسیط بدهی کارفرمایان، چگونگی بخشودگی جرائم کارفرمایان، آشنائی با پیمانها در قوانین و مقررات تامین اجتماعی، حادثه در کارگاه و مسئولیتهای کارفرمایان در این زمینه، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان و مسئولیت های کارفرمایان در این زمینه، چگونگی برخورداری از مزایای بیمه بیکاری، چگونگی بررسی شکایات کارفرمایان در هیات های بدوی و تجدیدنظر، چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن کارفرمایان بعنوان بیمه شده

زمان‌بندی:

16 ساعت (4جلسه)  شنبه و چهارشنبه ساعت16 الی20 ، تاریخ  12، 16، 19، 23

 
مدت زمان دوره:

16 ساعت

 
مکان برگزاری:

 خ انقلاب – چهارراه ولیعصر – خ بالاور – پلاک 7 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه امیرکبیر

تلفن 64545544 ،66414330

پست الکترونیک iec-edu @aut.ac.ir

 

خرید بلیت

برای ثبت نام در رویداد ابتدا بلیت های مورد نظر خودتون رو انتخاب فرمایید.

ناموجود
170,000 تومان
شنبه 1396/12/12 (16:29)

آشنایی با تعهدات و خدمات تامین اجتماعی در حوزه کارفرمایان

واحدهای فناور و دانشجویان

ناموجود
350,000 تومان
شنبه 1396/12/12 (16:30)

شرکت کننده آزاد