مرکز آموزش‌های تخصصی-کاربردی امیرکبیر

اولین پلتفرم آموزش نرم‌افزارهای تخصصی و صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

448

رویداد برگزار شده

22859

بلیت فروخته شده

569

کاربر فعال

4699

پرداخت آنلاین

آخرین رویداد ها


برگزارکنندگان

دپارتمان مهندسی کامپیوتر

19
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی کامپیوتر

دپارتمان مهندسی معدن

26
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی معدن

دپارتمان مهندسی پزشکی

15
رویداد
دوره های تخصصی و صنعتی مهندسی پزشکی
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی پزشکی

یک برگزارکننده!...

جزئیات بیشتر

دپارتمان مهندسی برق

9
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی برق
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی برق

دپارتمان ریاضی و علوم کامپیوتر

11
رویداد
دوره های تخصص ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دپارتمان مهندسی مکانیک

13
رویداد
برگزار کننده دوره های تخصصی مکانیک
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی مکانیک

دپارتمان مهندسی نفت

12
رویداد
دوره های تخصصی و صنعتی مهندسی نفت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی نفت

دپارتمان مدیریت

2
رویداد
دوره های تخصصی مدیریت، بازاریابی و مالی
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مدیریت

دبیر انجمن علمی : حامد پوسان...

جزئیات بیشتر

مهندسی دریا

0
رویداد
دوره های تخصصی و صنعتی مهندسی دریا
دانشگاه صنعتی‌ امیرکبیر-انجمن علمی دانشجویی دانشکده ی مهندسی دریا

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

2
رویداد
دوره های آموزشی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خ انقلاب – چهارراه ولیعصر – خ بالاور – پلاک 7 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دپارتمان مهندسی شیمی

24
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی شیمی
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی شیمی

دپارتمان مهندسی صنایع

13
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی صنایع
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی صنایع

دپارتمان مهندسی هوافضا

23
رویداد
دوره های تخصصی مهندسی هوافضا
دانشگاه امیرکبیر - دانشکده مهندسی هوافضا

دپارتمان مهندسی نساجی

0
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی نساجی
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی نساجی

دپارتمان مهندسی عمران

14
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی عمران
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی عمران

دپارتمان فیزیک و مهندسی انرژی

4
رویداد
انجمن علمی دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
تهران

فیزیک علم شناخت هستی است و د...

جزئیات بیشتر

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1
رویداد
معاونت دانشجویی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاونت علمی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

0
رویداد
برگزار کننده رویداد
نامشخص

یک برگزارکننده!...

جزئیات بیشتر

دپارتمان مهندسی متالورژی

4
رویداد
احسان عبدی بجندی
تهران

یک برگزارکننده!...

جزئیات بیشتر

اداره انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1
رویداد
برگزار کننده رویداد
تهران

یک برگزارکننده!...

جزئیات بیشتر

دپارتمان فیزیک و مهندسی انرژی

0
رویداد
برگزار کننده رویداد
نامشخص

یک برگزارکننده!...

جزئیات بیشتر

دپارتمان فیزیک و مهندسی انرژی

0
رویداد
برگزار کننده رویداد
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی

یک برگزارکننده!...

جزئیات بیشتر