مرکز آموزش‌های تخصصی-کاربردی امیرکبیر

اولین پلتفرم آموزش نرم‌افزارهای تخصصی و صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

169

رویداد برگزار شده

3550

بلیت فروخته شده

265

کاربر فعال

1907

پرداخت آنلاین

آخرین رویداد ها


برگزارکنندگان

دپارتمان مهندسی کامپیوتر

13
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی کامپیوتر

دپارتمان مهندسی معدن و متالورژی

7
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی معدن

دپارتمان مهندسی پزشکی

4
رویداد
دوره های تخصصی و صنعتی مهندسی پزشکی
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی پزشکی

دپارتمان مهندسی برق

13
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی برق
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی برق

دپارتمان ریاضی و علوم کامپیوتر

0
رویداد
دوره های تخصص ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده ریاضی

دپارتمان مهندسی مکانیک

10
رویداد
برگزار کننده دوره های تخصصی مکانیک
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی مکانیک

دپارتمان مهندسی نفت

7
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی نفت
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی نفت

دپارتمان مدیریت

1
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مدیریت
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مدیریت

مهندسی دریا

3
رویداد
دوره های تخصصی و صنعتی مهندسی دریا
دانشگاه صنعتی‌ امیرکبیر-انجمن علمی دانشجویی دانشکده ی مهندسی دریا

دپارتمان مهندسی پلیمر و رنگ

0
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی پلیمر
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی پلیمر

دپارتمان مهندسی شیمی

3
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی شیمی
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی شیمی

دپارتمان مهندسی صنایع

5
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی صنایع
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی صنایع

دپارتمان مهندسی هوافضا

7
رویداد
دوره های تخصصی مهندسی هوافضا
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی هوافضا

دپارتمان مهندسی نساجی

0
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی نساجی
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی نساجی

دپارتمان مهندسی عمران

9
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی عمران
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی عمران

دپارتمان فیزیک و مهندسی انرژی

1
رویداد
انجمن علمی دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
تهران

فیزیک علم شناخت هستی است و د...

جزئیات بیشتر

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

0
رویداد
معاونت دانشجویی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاونت علمی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

0
رویداد
برگزار کننده رویداد
نامشخص

یک برگزارکننده!...

جزئیات بیشتر