رویدادها

دوره مقدماتی آموزش برنامه نویسی متلب

متلب برنامه نویسی آموزش
پنجشنبه 1396/11/26
دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

عصرانه علمی در رابطه با صنعت توربین های بادی

عصرانه
یکشنبه 1396/12/06
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1

همایش تحلیل توربین های باد

دورهمی
سه شنبه 1396/12/08
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1

کارگاه آموزشی نرم افزار QBlade

کارگاه آموزشی
پنجشنبه 1396/12/10
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1

آشنایی با تعهدات و خدمات تامین اجتماعی در حوزه کارفرمایان (آنچه کارفرمایان در خصوص تامین اجتماعی باید بدانند)

شنبه 1396/12/12
خ انقلاب – چهارراه ولیعصر – خ بالاور – پلاک 7 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

نگاهی به مسایل حقوقی رایج در قراردادها

سه شنبه 1396/12/15
خ انقلاب – چهارراه ولیعصر – خ بالاور – پلاک 7 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه امیرکبیر

کارگاه آموزشی ARM

کارگاه آموزشی
پنجشنبه 1396/12/17
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1

کارگاه آموزشی ممیزی OHSAS18001

کارگاه آموزشی
پنجشنبه 1396/12/24
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

Academic English Course

دوره آموزشی
یکشنبه 1397/02/16
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1