رویدادها

دوره آموزش نرم افزار FLAC 3D

پنجشنبه 1397/04/21
دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه امیر کبیر

دوره آموزشی نرم افزار DATAMINE

دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/04/21
دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی نرم افزار ICEM

دوره آموزشی
شنبه 1397/04/23
مرکز آموزشهای تخصصی-کاربردی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزشی پایتون از ۰ تا ۱۰۰

کارگاه آموزشی کلاس دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/04/28
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی لاتک

دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/05/04
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره متلب پیشرفته

دوره آموزشی
شنبه 1397/05/06
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

دوره آموزشی #C مقدماتی

کارگاه آموزشی کلاس دوره آموزشی
یکشنبه 1397/05/07
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی Django

کلاس دوره آموزشی
شنبه 1397/05/20
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی Adobe Photoshop

کارگاه آموزشی کلاس دوره آموزشی
یکشنبه 1397/05/21
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی Android

دوره آموزشی کلاس
شنبه 1397/05/27
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر