رویدادها

دوره آموزشی طراحی پوشش اولیه تونل ها

دوره آموزشی
یکشنبه 1397/02/02
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

لیگ برنامه نویسی امیرکبیر

شنبه 1397/02/08
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

همایش ایمنی هوایی در ایران

ایمنی هوایی
سه شنبه 1397/02/11
آمفی تئاتر دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزاری کلاس های آموزش متلب

چهارشنبه 1397/02/12
ساختمان مشترک مرکز آموزش های تخصصی - کاربردی امیرکبیر و مدرسه رباتیک امیرکبیر