رویدادها

دوره آموزش نرم افزار ICEM

دوره آموزشی
دوشنبه 1396/11/30
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

کارگاه مدار فرمان

کارگاه آموزشی
پنجشنبه 1396/12/03
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار Thermo Flow

دوره آموزشی
پنجشنبه 1396/12/03
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره PFD -P&ID -UFD -HAZOP Study

دوره آموزشی
چهارشنبه 1396/12/09
دانشکده مهندسی شیمی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره ی PLC I (S7) SIEMENS

دوره آموزشی کلاس
چهارشنبه 1396/12/09
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1

دوره اصول و مبانی پایپینگ ( Piping )

دوره آموزشی
یکشنبه 1396/12/13
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )

قیمت: -1