رویدادها

کارگاه مقاله نویسی

کارگاه آموزشی
چهارشنبه 1397/02/26
دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره Django مقدماتی

کارگاه آموزشی دوره آموزشی کلاس دوره آموزشی
چهارشنبه 1397/03/02
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1