رویدادها

دوره جاوا مقدماتی

دوره آموزشی کارگاه آموزشی کلاس
چهارشنبه 1397/03/02
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

مسابقه Quiz of kings

سه شنبه 1397/03/08
دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1