رویدادها

دوره آموزشی نرم افزار ALTIUM

دوره آموزشی کلاس
شنبه 1397/05/06
دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

میکروکنترلر های AVR

کلاس
یکشنبه 1397/05/07
دانشکده برق (دانشگاه امیرکبیر)

دوره آموزشی MATLAB

دوره آموزشی کلاس
یکشنبه 1397/05/07
دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره نرم افزار Petrel مقدماتی

دوره آموزشی
جمعه 1397/06/09
ساختمان مشترک مرکز آموزش های تخصصی - کاربردی امیرکبیر و مدرسه رباتیک امیرکبیر

دوره نرم افزار Matlab

دوره آموزشی
شنبه 1397/06/10
ساختمان مشترک مرکز آموزش های تخصصی - کاربردی امیرکبیر و مدرسه رباتیک امیرکبیر

دوره نرم افزار Fluent

دوره آموزشی
شنبه 1397/06/10
ساختمان مشترک مرکز آموزش های تخصصی - کاربردی امیرکبیر و مدرسه رباتیک امیرکبیر

دوره نرم افزار GeoLog مقدماتی

دوره آموزشی
شنبه 1397/06/10
ساختمان مشترک مرکز آموزش های تخصصی - کاربردی امیرکبیر و مدرسه رباتیک امیرکبیر