رویدادها

کارگاه ساخت ربات های پرنده مولتی روتور

چهارشنبه 1396/11/25
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )

قیمت: -1

دوره مقدماتی آموزش برنامه نویسی متلب

متلب برنامه نویسی آموزش
پنجشنبه 1396/11/26
دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1