رویدادها

phys-sao

برگزاری کلاس های آموزش متلب

چهارشنبه 1397/02/12
ساختمان مشترک مرکز آموزش های تخصصی - کاربردی امیرکبیر و مدرسه رباتیک امیرکبیر