رویدادها

mech-sao

کارگاه ساخت ربات های پرنده مولتی روتور

چهارشنبه 1396/11/25
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )

قیمت: -1

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار آباکوس (ABAQUS)

دوره آموزشی
یکشنبه 1396/11/29
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )

قیمت: -1

دوره آموزشی پیشرفته نرم افزار متلب ( MATLAB )

دوره آموزشی
شنبه 1396/12/05
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )

قیمت: -1

دوره اصول و مبانی پایپینگ ( Piping )

دوره آموزشی
یکشنبه 1396/12/13
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )

قیمت: -1