رویدادها

ee-sao

کارگاه مدار فرمان

کارگاه آموزشی
پنجشنبه 1396/12/03
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1

دوره ی PLC I (S7) SIEMENS

دوره آموزشی کلاس
چهارشنبه 1396/12/09
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1

کارگاه آموزشی ARM

کارگاه آموزشی
پنجشنبه 1396/12/17
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1